Linggo, Mayo 29, 2016

PAGLALAKBAY

Mahigit limang taon na ang lumipas ng aking tahakin ang buhay ng isang migranteng Pilipino o mas kilala sa bansag na "Bagong Bayani" daw. Sa limang taon, natutong mamuhay ng mag-isa at malayo sa mahal sa buhay. Na ang tanging gawi sa araw-araw ay Bahay-Trabaho-Bahay. Ngunit syempre sa kalagitnaan ng pag-angkop ay nagkaroon ng mga iba pang pinagka-aabalahan tulad ng pag-gym, takbo, swimming at sagwan. Nasanay na manirahan sa masisikip na tahanan na animo'y sardinas kayong nagsisikan sa bahay. Sa iyong mumunting espasyo ay naroon ang iyong kabuan - ihihiga ang pagal na katawan sa maliit na kama at mag-iipon ng panibagong lakas para sa kinabukasan. Liban sa istorya na yan mas nais kong bigyang diin ang mismong paglalakbay  sa iba't-ibang lugar. 

Ang mga larawan sa ibaba ay nagbabahagi ng aking mga di malilimutang karanasan sa bawat lugar na napuntahan. At sana sa hinaharap ay mas marami pa akong mapuntahan at magkaroon pa ng maraming alaala na huhubog sa aking katauhan.

DUBAI, UAE

Standard Chartered Bank: Dubai Marathon 2015 Finisher

On my way to the finish line... 42 kilometers.


KISH, IRAN
Exit sa Kish, Iran. January 2011

DOHA, QATAR
with Buboy at Corniche, Doha, Qatar 2013.DIBBA, OMAN
Salomon Wadi Bih - Team Relay 72km 2015

Salomon Wadi Bih - Team Relay 72km 2016TBILISI, GEORGIA
Unang biyahe naming magkakaibigan sa Georgia. October 2015


Georgia. October 2015


"Sa aking paglalakbay kay raming natutunan, pagpunta sa kabundukan ay katatagan ang kailangan. May layunin bawat paglalakbay..." -mula sa isang progresibong awitin na Paglalakbay.